ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ταξιμι λύραΟ Πατέρας μου με την ποντιακή λύρα. (κεμεντζές)