oud

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Munir nurettin selcuk

Tatyos efendi

Munip utandi

Munir nurettin selcuk

Ottoman empire

Munir nurettin selcuk


 
Munir nurettin selcuk
 
Tatyos efendi
 
Munip utandi
 
Munir nurettin selcuk
 
Ottoman empire
 
Munir nurettin selcuk

Ιστορία

Η μορφή της τουρκικής μουσικής σήμερα είναι γενικά γνωστή ως Türk Sanat Müziği, ή Κλασική Οθωμανική Μουσική, ώριμη, εξελιγμένη σε μορφή και αισθητική και ήρθε για να οικειοποιηθεί την ταυτότητα μιας μορφής της κλασικής μουσικής παράλληλα με την εγκαθίδρυση, την ανάπτυξη και την αύξηση της δύναμης του ίδιου του οθωμανικού κράτους. Αυτή η ποικιλία της μουσικής παρείχε προϊόντα που ασχολούνταν με πολλά θέματα, όπως τη θρησκεία, την αγάπη και τον πόλεμο. Στην συνέχεια κάθε ένα από αυτά άρχισε να αναπτύσσει τις δικές του παραλλαγές, στυλ και κοινότητες. Η οθωμανική μουσική επηρεάστηκε από άλλες μουσικές κουλτούρες όταν νέα έθνη άρχισαν να αφομοιώνονται από την αυτοκρατορία, δίνοντας και παίρνοντας ποικιλία στοιχείων. Ωστόσο, από τις αρχές του 19ου αιώνα, καθώς η αυτοκρατορία άρχισε να υποχωρεί και να καταρρέει , η αύξηση της ρηχότητας και της χαλαρότητας ήταν φανερή στην οθωμανική μουσική. Ενώ σημαντικοί ρυθμοί και στυλ είχαν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν, αυτή η έννοια σταδιακά άρχισε να ξεθωριάζει και μετατράπηκε σε μητροπολιτική ψυχαγωγική μουσική. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και το «Δημοφιλές τραγούδι» έχει γίνει όλο και πιο λαϊκό και εκλαϊκευμένο, με αποτέλεσμα να έχει πάρει την θέση των άλλων μορφών τραγουδιού.

Ένας μεγάλος αριθμός των έργων που ξεχάστηκε και εξαφανίστηκε ως μικρότερης σημασίας, δόθηκε για καταγραφή με σημειογραφία στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο αριθμός των έργων που γράφτηκαν και έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα είναι περίπου 3.000 για έργα που τα έχουν συνθέσει από τον 15ο αιώνα έως και το τέλος του 18ου. Ο αριθμός των έργων που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, είναι περίπου 5.000, αυτό μας δίνει σύνολο 8.000. Μια σειρά έργων από το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, μπορεί επίσης να προστεθεί σε αυτά τα έργα, τα οποία από την άποψη του ρυθμού, του στυλ, τα μέσα και τις μεθόδους φωνητικών, πάει πίσω στους πολύ προγενέστερους καιρούς μέσα σε ένα πλαίσιο δικών τους ξεχωριστών κανόνων. Από τότε, η μουσική που συνεχίζει να παράγεται με την ονομασία ‘Τουρκική Κλασική μουσική’ και η οποία έχει γίνει ακόμα πιο δημοφιλής, μπορεί να θεωρηθεί ως μια επέκταση της οθωμανικής μουσικής προσαρμοσμένη στους σημερινά δεδομένα.

H οθωμανική μουσική είναι μια σύνθεση, που φέρει μέσα του πολλά ιστορικά πλούτη. Αυτό προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας διαμοιρασμού στοιχείων μεταξύ των Τούρκων και των μειονοτήτων που ζούσαν μαζί τους, βυζαντινούς, Έλληνες, Πέρσες, Άραβες, Εβραίους, Αρμένιους κ.λπ. Έφθασε στην χρυσή εποχή του στο ιδιωτικό σχολείο του οθωμανικού παλατιού. Καμία χώρα που χρησιμοποίησε αυτό το σύστημα δεν ήταν σε θέση να φτάσει το επίπεδο της δεξιοτεχνίας που είχαν πετύχει οι οθωμανοί.

Η οθωμανική μουσική σχηματίστηκε και απόκτησε φωνή στο ‘Fasil’, το ίδιο βασίζεται στην ενότητα του μουσικού ρυθμού.

Fasil : Έργα που γράφτηκαν μέσα στην ίδια μελωδική δομή (makam), ή μουσικό ρυθμό, που φτιάχτηκαν και παίχτηκαν με συγκεκριμένη σειρά. Σε ένα γνήσιο fasil, θα υπάρξουν έργα για φωνή και για saz. Το βασικό στο fasil είναι ότι τα έργα θα πρέπει να έχουν την ίδια μελωδική δομή, και στη συνέχεια εκτελούνται ανάλογα με το σχήμα ή μορφή. Πρέπει γενικά να υπάρχουν δύο «Beste» (ποιητικές φόρμες) και πέντε «Semaî» που συνθέτονται ως ένα ολοκληρωμένο fasil. Αυτά συνοδεύονται από στίχους. Οι συνθέσεις είναι υπό τη μορφή «Murabba» ( ποίημα που αποτελείται από τετράστιχα) ή‘Nakış’ (με μορφή τραγουδιού). Τα Murabbas αποτελούνται από δύο δίστιχα με ομοιοκαταληξίες ενός ‘Gazel,’ και μπορεί να είναι με ή χωρίς« Terennüm », τα οποία είναι λέξεις που συμπληρώνουν τους στίχους από τους οποίους αποτελείται το επίσημο λυρικό ποίημα του τραγουδιού και μπορεί είτε να έχει κάποιο νόημα ή να είναι απλά μια σειρά από συλλαβές, για παράδειγμα το «ten, tenen, tenenen, ten nen ni». Οι γραμμές 1, 2 και 4 του ποιήματος είναι συνδεδεμένα με την ίδια μελωδία, με τη γραμμή 3 να έχει μια διαφορετική μελωδία. Αυτό το τελευταίο τμήμα, είναι γνωστό ως «Miyan Hane», στο οποίο το makam είτε έχει διευρυνθεί ή έχει αλλαχθεί. Τα Murabbas με terennüm επαναλαμβάνονται στο τέλος της κάθε γραμμής. Το terennüm του miyan hane ωστόσο μπορεί να είναι διαφορετικό. Aπό την άλλη πλευρά, στο nakış, δύο στίχοι διαβάζονται μαζί, ακολουθούμενοι από ένα μακρύ terennüm.

Το Semaî με στίχους και την ίδια δομή όπως το Murabba ή το Nakış (αλλά με σύνθεση semaî στυλ) είναι γνωστό ως ‘Ağır’ και ‘Yürük’ Semaî αντίστοιχα. Στο fasil, μπορούν να προστεθούν λυρικά έργα, όπως το ‘Kar’ ή το ‘Şarkı’ και ορχηστρικά κομμάτια όπως το ‘Taksim’, ‘Peşrev’, ‘Saz Semaisi’ και ‘Oyun Havası’, Με τον τρόπο αυτό, η δομή ενός πλήρους fasil έχει ως εξής?

α) Οποιοδήποτε εισαγωγικό Taksim με saz.
β) Peşrev
γ) Πρώτο beste ή kar.
δ) Δεύτερο beste.
ε) Agir semaî
στ) Şarkıs (πρώτα με ματζόρε ρυθμικό μοτίβο και αργό ταμπεραμέντο, σε μινόρε και γρήγορο)
η) Saz semaî

Το «Kar» δίνει σημαντικό χώρο στο στοιχείο terennüm, και είναι ένα έργο με στίχους που απαιτούν σημαντική τεχνογνωσία. Είναι μία από τα πιο εξελιγμένες μορφές. Το «Sarki» στην τουρκική λογοτεχνία είναι μια μορφή που προέκυψε από την επίδραση του λαϊκού τραγουδιού. Το Sarki αποτελείται από γραμμές στίχων και το όνομα του εξαρτάται από τον αριθμό των στίχων που χρησιμοποιούνται. Αποτελείται από ένα μινόρε ρυθμικό μοτίβο (usul) και μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές μετά τον 19ο αιώνα και υποσκίασε τις άλλες μορφές που περιλάμβαναν στίχους. Έφτασε δυναμικά στον 20ου αιώνα, ξεπερνώντας τα έως τότε καθιερωμένα όρια και τελικά μετατρέπεται στη 'Fantezi ΄ μορφή, όσο γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Εκτός από μερικά εξαιρετικά παραδείγματα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της σφαίρας της κλασσικής παραδοσιακής μουσικής.

Τα παρακάτω είναι η μορφή των ορχηστρικών κομματιών που απασχόλησαν την οθωμανική μουσική:

Peşrev: γενικά συνθέτονται από ματζόρε ρυθμικά μοτίβα, όπως το ‘Darb-ı Fetih’, ‘Sakil’, ‘Muhammes’ και ‘Devr-i Kebir’, ή μερικές φορές σε μινόρε ρυθμικά μοτίβα, όπως το ‘Düyek’. Είναι ένα έργο saz που προέκυψε από τις ενότητες που ονομάζονται «Hane» και την ενότητα «Mulazime» που παρεμβάλλεται μεταξύ τους και επαναλαμβάνεται με μια μικρή αλλαγή.

Saz Semaisi: Παρά το γεγονός ότι έχουν την ίδια δομή με το peşrev, οι saz συνθέσεις εμπίπτουν στο semaî (έξι φορές), «aksak semaî» (10 φορές) και yürük semai (έξι φορές) κατηγορίες που είναι γνωστές ως ‘saz Semaisi’ . Αυτοί έρχονται στο τέλος του fasil, μετά τo yürük semai.

Taksim: αποσκοπούν να εισαγάγουν, να προετοιμάσουν το έδαφος για το makam. Aυτά παίζονται με ένα όργανο, εντός του makam, αλλά δεν συνδέεται με κανένα ρυθμικό μοτίβο, και είναι είτε σε ελεύθερη μορφή ή αυτοσχέδια.

Oyun Havasi: ορχηστρικά κομμάτια γραμμένα για χορό.

Usul: Έως και 15 φορές αυτά είναι γνωστά ως «Küçük Usul» (μινόρε μοτίβο), και μετά από 15 φορές ως ‘Büyük Usul’ (ματζόρε μοτίβο). Όταν τα δύο χρησιμοποιούνται μαζί, αυτό είναι γνωστό ως ‘Darbeyn’. Υπάρχουν επίσης σειρές που χρησιμοποιούν το ένα usul μετά το άλλο. Ένα από αυτά αποτελείται από πέντε usul, είτε 60 ή 120 φορές, ανάλογα με το ποια άποψη υιοθετεί κανείς, και αυτό είναι γνωστό ως ‘Zencir’. Kücük usul σε 5, 7, 9 φορές κλπ, ή 10 φορές λειτουργεί όπως ένα aksak semaî και είναι γνωστά ως ‘Aksak Usul’. Τις πραγματικές φορές που φέρει το όνομα aksak είναι usul σε 2 + 2 + 2 + 3 φόρμα.

Usul: Έως και 15 φορές αυτά είναι γνωστά ως «Küçük Usul» (μινόρε μοτίβο), και μετά από 15 φορές ως ‘Büyük Usul’ (ματζόρε μοτίβο). Όταν τα δύο χρησιμοποιούνται μαζί, αυτό είναι γνωστό ως ‘Darbeyn’. Υπάρχουν επίσης σειρές που χρησιμοποιούν το ένα usul μετά το άλλο. Ένα από αυτά αποτελείται από πέντε usul, είτε 60 ή 120 φορές, ανάλογα με το ποια άποψη υιοθετεί κανείς, και αυτό είναι γνωστό ως ‘Zencir’. Kücük usul σε 5, 7, 9 φορές κλπ, ή 10 φορές λειτουργεί όπως ένα aksak semaî και είναι γνωστά ως ‘Aksak Usul’. Τις πραγματικές φορές που φέρει το όνομα aksak είναι usul σε 2 + 2 + 2 + 3 φόρμα.